top of page

ØyMerd

                                              TM

Oversikt_1_uten tekst.jpg
SAMEKSISTENS OG MILJØ

Oppdrett av norsk laks skal alltid foregå på miljøets og villaksens premisser. ØyMerd     reduserer lusepåslag vesentlig og risikoen for rømning er tilnærmet eliminert. Konstruksjonen skal plasseres i ugjestmilde havområder med redusert fare for interessekonflikter.

                                                                                                                                                                                                                                           TM

NYE AREALER ÅPNES

ØyMerd      åpner store sjøarealer for oppdrett av laks. Den robuste konstruksjonen og de integrerte funksjonene sikrer effektiv drift i bølgehøyder opp mot 12 meter.

                       TM

Bølgebryter_uten_tekst.jpg
Bølgebryter_uten_tekst.jpg
SIKKERHET I ALLE LEDD

ØyMerd      bygges for eksponert farvann og er designet for å beskytte personell, fisk og materiell mot havets krefter. Den robuste plattformen ivaretar sikkerhet i alle operasjoner – og under alle naturgitte forhold. 

                       TM

BESKYTTET MOT ELEMENTENE

Konstruksjonen har en dypgang på 7, 5 meter som beskytter fisken mot strøm, bølger og lusepåslag.  Bølgedeflektoren på toppen av 2,5 meter fribord beskytter konstruksjonen og personell mot bølger og sjø. 

Oversikt_2_uten tekst.jpg
EFFEKTIV OG TRYGG HVERDAG

ØyMerd     ligger dypt i vannet. Dette gir minimale bevegelser under normale sjøforhold.  Tunge løft, manuelt arbeid og båtoperasjoner er erstattet med effektive operasjoner gjennomført fra en solid plattform  - uten hensyn til værvindu og tidspress.

                       TM

bottom of page