top of page

SAMARBEIDSPARTNERE

Eiere:

AkerSolutions_Logo_COLOR_RGB.png

Aker Solutions AS

Concrete Structures AS

AKH Consulting AS

Polkonsult AS

Kunde:

Astafjord Ocean Salmon AS

(Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS)

Bidragsytere:

Kunnskasparken Nord

DNV GL AS

Aquastructures AS

SINTEF Ocean AS

Akvaplan-niva AS

Fluctus AS

Lift UP AS

Vónin Refa AS

“Konseptet hadde ikke blitt realisert uten Innovasjon Norge sin støtte.”

Atle Haug, Daglig Leder, Bemlotek AS

bottom of page