top of page
Vellykket modell tanktest utført

I 2018 har nå en vellykket modell tanktest blitt utført hos SINTEF Ocean i Trondheim.  Sluttrapportene for Fase 2 prosjektet vil bli avsluttet i løpet av 2.kv. 2018. DNV-GL har også utstedt en AIP (Approval in principle) for konseptet og det er tenkt at de skal ha 3.parts verifikasjon under design og bygging.

Forventet oppførsel

ØyMerd     viste forventet oppførsel i tanktesten og målte snittkrefter korresponderte fint med tidligere estimat, også for maks design bølge på H = 12 m.

TM

Bølger mot bue.

Deformasjon av nøter:

- Bølge 50-års storm

- Strøm 0.3 m/s

- Tung bunnring, 140 kg/m

Bølger mot bredside.

Deformasjon av nøter:

- Bølge 50-års storm

- Strøm 0.3 m/s

- Lett bunnring, 70 kg/m

3220_20_sec_6000_1280_720

3220_20_sec_6000_1280_720

Spill video

ØyMerd     i 50-års storm.  Maks bølgehøyde er 8 m.

TM

bottom of page